Bemutatkozás

Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális Egyesület

Néhány éves kötetlen formában történő tevékenység után 2006. decemberében elhatároztuk, hogy a jövőben egyesületi keretek között kívánunk múködni.

A  Pest Megyei Bíróság 2007-ben 13Pk.60.040/2007/4. végzésével vette nyilvántartásba a Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális Egyesületet, melynek legfontosabb célja, hogy az itt élők aktív szerepvállalásával lendületet adjon a helyi közösség életének. Meggyőződésünk, hogy a falu csak a régi értékek megőrzésével és a megváltozott életkörülményekből fakadó új igények kiszolgálásával képes megőrizni eredetiségét, valamint csak a közösségi összefogással lehetséges az értékek megmentése és emberhez méltó környezet kialakítása.

Az egyesület Alapszabályában megfogalmazott célunk:  

– A polgári értékrend és demokratikus alapelvek alapján kulturális rendezvények, vitaestek, lakossági fórumok szervezése és szervezett közösség építése

– Az előbb meghatározott cél érdekében részvétel a település kulturális életének, társadalmi eseményeinek előkészítésében, működtetésében.

– Részvétel  a nemzeti ünnepek előkészítésében

– Hagyományőrző és hagyományteremtő programok szervezése

 

Egyesületünk egy-egy szakterület neves képviselőjének meghívásával előadásokaz szervez, vendégünk volt többek között dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, és dr. Papp Lajos, szívsebész professzor. Az előadások mellett színvonalas kulturális eseményeket is rendezünk, mint például Pitti Katalin operaénekes, vagy Bánffy György Kossuth-díjas színmúvész előadó estjei.

Mindezek mellett rendszeresen szervezünk kiállítást, így ma már elmondható, hogy Pócsmegyeren évente egy, de gyakran két kiállítás tekinthető meg.

Rendszeresen és nagy aktivitással veszünk részt a helyi nemzeti ünnepségek  szervezésében, előkészítésében. Emlékezetes a 2007. augusztus 20. köré szervezett Szent István napok rendezvény sorozat, melyet hagyományteremtő céllal kezdeményeztünk, és reménységeink szerint a jövőben is tovább tudunk építeni és színvonalas programmal gazdagítani a hely közösség életét. Tevőlegesen veszünk részt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmával szervezett ünnepségen.

Hagyományt teremtve évek óta az Önkormányzat Kulturális Bizottságával közösen szervezzük a „Zenés nyárestek” című sorozatot, melyről elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres és népszerű, hiszen nemcsak a helybeli érdeklődök jönnek meghallgatni, hanem a környező településekről is számos zenét kedvelő ember.

Évek óta vállaltuk és az élére álltunk a faluszépítő mozgalomnak, melynek látható eredménye is van, hiszen a kerítések előtt, az utcákon és járdaszegélyek mellett is egyre több helyen láttunk virágokat, és más jellegű szépítést.

Sikerült kiadni egy Pócsmegyert bemutató füzetet, amelyben kevés szöveg kíséretében lelkes, áldozatot vállaló emberek munkáiból készült szenzációs fényképekkel mutatjuk be településünket.

Nem feledkezünk el a faluban még fellelhető értékekről sem, melynek leltárba vétele, majd gyűjteménybe rendezése és kiállítása bizony sok munkát igényel, de az itt élők segítsége, és hagyományőrző akarata, szándéka nélkül nem tudjuk megvalósítani. Ennek szép példái a felvédő és helyi népi viseletet bemutató kiállítások.

Mint látható, feladat, tennivaló van bőven, és bár nem vagyunk kevesen, szeretnénk, ha még többen csatlakoznának hozzánk. Meggyőződésünk, hogy az itt élők  egy közösséghez tartoznak, ezért mindnyájunk érdeke ennek a községnek a fejlesztése, szépítése és az itt élők közösségé formálása a jövő érdekében!

Valljuk, hogy csak a jól szervezett és összetartó, az egyéni áldozatokat ismerő közösség képes a nemzet fennmaradását megvalósítani.

Események képekben