Március 15-i megemlékezés

2008-03-15

A március 15-i ünnepségre készülve igyekeztünk rendbe hozni  a millenniumi kopjafa körüli kertet. Állagmegóvás céljából újrapácoltuk a faragott kopjafát.

Már régebbről tudtuk, hogy a római katolikus temetőben nyugszik Axmann Vincze '48-as honvéd alezredes, akinek síremlékét Mihály Gábor szobrászművész restaurálta. Elhatároztuk, hogy halálának 120. évfordulóján, a szabadságharc emlékünnepére rendbe tesszük sírját.

A polgármesteri hivatal munkatársai felállították a síremléket és a sírhoz vezető utat járhatóvá tették. Egyesületünk néhány tagja vállalta a sír környezetének kitisztítását ─ igen nagy munkát jelentett a bozótos terület rendezése ─ és virággal való beültetését.

A hivatalos megemlékezés előtt került sor a síremlék felavatására. Köszöntőt mondott Németh Miklós polgármester, ünnepi beszédet tartott Koncz János nyugállományú ezredes, Hegedűs Károlyné, az „1848 – 49-es szabadságharc emlékei Pest megyében” című könyv szerzője, Balla Benjámin a leányfalui nyugdíjas klub tagja, áldást mondott Béky Gellért jezsuita szerzetes, Nagy Sándor baptista és Kovách Tamás református lelkész.

Az ünnepségen elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot, amit katonai fúvószenekar kísért. A síron Egyesületünk is elhelyezte koszorúját.

Események képekben