Zöldszigeti kör 2015. november

2015-11-06

Emlékeztető

a Zöldszigeti Polgári Kulturális Egyesület 2015. november 6-án 17 órakor a Táncsics utcai Művelődési házban megtartott Egyesületi összejöveteléről.

Jelen vannak:  az Egyesület elnöke, valamint a  jelenléti íven szereplő személyek

Az egyesületi gyűlést Borzsák Enikő nyitotta meg, köszöntve a megjelenteket, külön kiemelve Csengő Andrásné Olgit, aki először vett részt összejövetelünkön.

 Ezt követően méltatta a szép ünnepséget, melynek keretén belül Kovách Tamás nagytiszteletű úr átvette a Pócsmegyer Község Díszpolgára oklevelet. Az ünnepségen jelen volt és beszédet mondott Tőkéczki László.

 Az egyesület tagjai egyetértettek abban, hogy az ünnepség bensőséges és nagyon színvonalas volt.

 Végül, de nem utolsó sorban aggódva érdeklődtünk dr Csémy István hogyléte felől, aki már hetek óta fekszik kórházban.

A továbbiakban a jelenlévők pontosították a december 13-án tartandó hagyományos adventi vásárra felajánlott kézműves termékek és egyéb teendők listáját. annak érdekében, hogy ismét sikeres és hangulatos színfolt legyen ez a hagyományteremtési szándékkal, évekkel ezelőtt indított esemény.

Arról már korábban döntés született, hogy lehetőleg a Bocskai téren rendezzük be a vásár helyét. Asztalokat, padokat vagy székeket az önkormányzattól kölcsönözzük, számítunk a fizikai segítségre.

 Az összejövetelt ezt követően kötetlen beszélgetéssel zártuk.

2015. november 6.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

A beszélgetés során Enikő beszámolt róla, hogy meghívót kapott a tótfalui Advent rendezvényre, ahol süteménysütő versenyt is tartanak.

 

Több jelenlévő szerint mi is rendezhetnénk hasonló versenyt Advent tiszteletére, és szóba került tombola szervezése is. Erről még határozott döntés nem született.

Az Adventi vásáron kívülállók is részt vehetnek, árulva saját termékeiket, de bizonyos összeggel hozzá kell járulniuk az Egyesület bevételéhez, melyet a falu szépítésére, rendezvények megtartására kívánunk fordítani.

 

Megbeszélve a fenti fontos tennivalókat, a továbbiakban kötetlen beszélgetéssel töltöttük az időt. Az összejövetelt Borzsák Enikő elnök 20 órakor zárta le.

 

Pócsmegyer, 2015. november 17.

 

 

 

                                                                         Dr. Borzsák Enikő

                                                                                Elnök

 

jegyzőkönyvet készítette Csémy Istvánné

xxxxxxxxxxxxx

November hó 18-án hosszas betegeskedés után meghalt dr. Csémy István, a 2002-ben létrejött polgári kör, majd a későbbi Egyesületünk alapító tagja, életének 66. évében. Temetése november 25-én volt a pócsmegyeri református temetőben. Istvánt az önkormányzat saját halottjának tekintette.

Dr. Csémy István emlékére

Elhunyt Dr. Csémy István

Események képekben