2008

Májusban a Képviselő Testület  ismét benevezett a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenybe. Egyesületünk elvállalta a szervező munkát, de emellett kétkezi munkával is ─ virág-ültetés saját kertjeinkben és környezetünkben, szemét összeszedés, stb. ─ hozzájárultunk a cél eléréséhez.
Ehhez kapcsolódva ─ mint előzőleg ígértük ─ újból meghirdettük ─ ugyancsak az Önkormányzattal együttműködve ─  a „Szép kertek” fotókiállítást és versenyt.

Novemberben emlékeztető felhívást tett közzé Borzsák Enikő a KISBÍRÓBAN. Ismételten kérte a község lakóit, hogy amennyiben a falu életét  megörökítő régi fénykép, ruha, háztartási eszköz, stb. van birtokukban, ezeket őrizzék meg, hogy később leltárba lehessen venni, majd esetleg kiállítás keretében bemutatni.

Dr. Csémy Istvánné, Kati, egyesületünk tagja decemberben Pest Megyei Médiadíjat kapott a Pócsmegyeri Kisbíró szerkesztéséért.

 • Évzáró / Évnyitó est '2008

  2008. január 24-én évzáró és egyben évnyitó estet rendeztünk a Művelődési Házban, szokás szerint meghívott vendégekkel együtt. A téli színes levelekkel feldíszített asztalok roskadásig megteltek a résztvevők által készített sok finomsággal. A jó hangulatú estéről sok fénykép készült.

 • Pócsmegyer és Surány színei és fényei - dr. Kiss András fényképei

  2008. január 27-én dr. Kiss András „Pócsmegyer és Surány színei és fényei” címen fotókiállítást rendezett. Az általa fényképezett tájak híven tükrözték a falu és a nyaraló nyugalmát és szépségét.
  Ugyanekkor került sor egy 1935-40-es években készült amatőr film levetítésére is, amely a surányi nyaralások alkalmával készült. Bemutatja a Duna parti fürdőzőket, csónakázókat (csónakházat), dunai kirándulásokat, az esti szórakozásokat, amikor a nyaraló ifjúság  az alkalmilag felállított színpadon táncos vidám jeleneteket adott elő.

 • A keresztyén értékek és a mai magyar társadalom (Balavány György újságíró előadása)

  2008. február 29-én Balavány György újságíró „A keresztyén értékek és a mai magyar társadalom” címmel értékes előadást tartott a Művelődési Házban.

 • Éves közgyűlés (2008)

  2008. március 7-én tartottuk meg az évi rendes közgyülést.

  Az elnök beszámolt a 2007. évi tevékenységről és a kapcsolódó pénzügyi helyzetről. Ismertette a 2008. évi költségvetés tervezetét, amelyben meghatároztuk a közeljövő feladatait. Határozatokat hoztunk távlati céljaink megvalósításáról. Különösen fontosnak tartottuk az augusztus 20-i ünnepségek szervezésében való fokozott részvételt és a falu hagyományainak megőrzésére irányuló tevékenységet.

 • Március 15-i megemlékezés

  A március 15-i ünnepségre készülve igyekeztünk rendbe hozni  a millenniumi kopjafa körüli kertet. Állagmegóvás céljából újrapácoltuk a faragott kopjafát.

  Már régebbről tudtuk, hogy a római katolikus temetőben nyugszik Axmann Vincze '48-as honvéd alezredes, akinek síremlékét Mihály Gábor szobrászművész restaurálta. Elhatároztuk, hogy halálának 120. évfordulóján, a szabadságharc emlékünnepére rendbe tesszük sírját.

  A polgármesteri hivatal munkatársai felállították a síremléket és a sírhoz vezető utat járhatóvá tették. Egyesületünk néhány tagja vállalta a sír környezetének kitisztítását ─ igen nagy munkát jelentett a bozótos terület rendezése ─ és virággal való beültetését.

  A hivatalos megemlékezés előtt került sor a síremlék felavatására. Köszöntőt mondott Németh Miklós polgármester, ünnepi beszédet tartott Koncz János nyugállományú ezredes, Hegedűs Károlyné, az „1848 – 49-es szabadságharc emlékei Pest megyében” című könyv szerzője, Balla Benjámin a leányfalui nyugdíjas klub tagja, áldást mondott Béky Gellért jezsuita szerzetes, Nagy Sándor baptista és Kovách Tamás református lelkész.

  Az ünnepségen elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot, amit katonai fúvószenekar kísért. A síron Egyesületünk is elhelyezte koszorúját.

 • Ruhabörze

  2008. március 28-án Ruhabörzét rendeztünk. Rokonoktól, ismerősöktől nagymennyiségű használt és/vagy megunt ruhafélét gyűjtöttünk azzal a céllal, hogy csekély adomány fejében adjuk oda azoknak, akik még használni tudják. Derekas munkát végeztünk a szortírozással, ki- és összerakással. Helységet az önkormányzat biztosított. A megmaradt ruhaféléket a Máltai Szeretetszolgálat szentendrei kirendeltségének adtuk át.
  A bevételt ─ mint támogatást ─ további kulturális tevékenységünk céljára használtuk fel.

 • A kor falára - Réti Árpád színművész előadó estje

  2008. április 6-án újból vendégünk volt Réti Árpád, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze. Az előadás helyszíne a  református templom volt, ahol  Áprily Lajos, Reményik Sándor és Dsida Jenő verseit hallhattuk. A művész előadása mottójául „A kor falára”  címet választotta. Megrendítő élményben volt részünk.

 • Kirándulás Majk-ra

  2008. április 12-én kirándulást szerveztünk Majk-ra. Ezúttal is azzal az elhatározással indultunk útnak, hogy együtt fedezzük fel értékeinket. Hiszen „együtt menni jó!”

  Először a Vértesi Natúrpark déli bejáratának számító Csákvárnál álltunk meg. Megnéztük az Esterházy kastélyt (ma kórház), majd sétát tettünk a kastélyparkban. Ezután útba ejtettük Vérteskozmát. A falunak nincsenek már falusi lakói, nincs már falusi élet. Az új tulajdonosok azonban a régi házakat eredeti formájukban meghagyva, felújították, korszerűsítve lakhatóvá tették. A falu így is különleges és érdekes látványt nyújtott.
  E kitérő után Majkon a kamalduli remeteséget látogattuk meg. A kolostor hazánk egyik jelentős műemlék-együttese.A kamalduli szerzetesrendet 1012-ben alapította Romuald herceg. A kamalduliak a XVII. század végén jelentek meg Magyarországon. Először Zoborhegyen (ma Szlovákia), majd galántai Esterházy József adományából Majkon építettek kolostort. A kamalduliak zivataros történetét a helyben kapható prospektusok ismertetik.

  A Kecskéden elfogyasztott ebéd után felmentünk a Gesztesi várba, amelyben ma turistaszálló működik.

 • Vendégünk: dr. Bogár László közgazdász

  2008. május 16-án vendégünk volt dr. Bogár László közgazdász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, aki az ország katasztrofális gazdasági helyzetéből való kilábalás esélyéről és lehetőségeiről beszélt. A professzor úr nagyszerű előadó, komoly és sokszor drámai előadását feszült figyelemmel hallgattuk a teltházas Művelődési Házban.
  Előadás után Borzsák Enikőnél lehetőségünk volt, hogy a professzor úrral fehér asztalnál  kötetlen beszélgetést folytassunk.

 • Kirándulás Ipolytarnócra

  2008. május 31-én Ipolytarnócra kirándultunk. Az átkompolás után Vác – Rétság – Balassagyarmat – Szécsény útvonalon értünk Ipolytarnócra. Legelőször megcsodáltuk a bemutató épület előtt felállított Bükkábrányban meglelt 8 millió éves ősfenyők konzervált  maradványát. Így is hatalmasak voltak. Az épületben, a belépőjegy gyanánt kapott szemüveg  és egy vizuáltechnikai rendszer segítségével különleges látványban volt részünk. Úgy éreztük, hogy jelen vagyunk egy körülbelül 40 millió évvel ezelőtti fás, bokros, vizes területen, ahol  különböző korabeli állatfajokat láthatunk.

  Később egy botanikai és kőzettani tanösvényen is végigmentünk előzetes bejelentésre, kísérővel. Itt védőtető alatt egy olyan területet mutattak be, amely megőrizte – vulkáni hamu temette be – a vízpartra inni járó állatok lábnyomait. Ugyancsak ezen a helyen csodáltuk meg a Kubinyi Ferenc által 1842-ben leírt  ősfenyő két darabját, amelynek korát 23 millió évre becsülik. Életében körülbelül 55 méter magas, kerülete pedig 8 méter volt.

  Hazafelé Szécsényben megálltunk a Forgách kastélynál, melyben megtekintettük a csipkekiállítást valamint a helytörténeti gyűjteményt. Szécsényben ebédeltünk, majd útba ejtettük Hollókőt. ahol a hirtelen eleredt eső miatt a tervezettnél sajnos rövidebb sétát tettünk.
  Utolsó megállóhelyünkön, a cserháti „Zöld Út” egy állomásának tájékoztató táblájánál fogalmazódott meg bennünk, hogy a Szentendrei szigeten is be tudnánk kapcsolódni a Zöld Út mozgalomba.

 • Kerékpár túra

  2008. június 7-én kerékpár túrát szerveztünk a sziget déli részéhez.

 • Zenés Nyárestek - Skoff Zsuzsa énekművész

  2008. júniusában a Pócsmegyeri Önkormányzattal közös szervezésében ZENÉS NYÁRESTEK címen előadás-sorozatot indítottunk a pócsmegyeri református templomban és a surányi kápolnában. A koncertek bevételét a Pócsmegyerre tervezett korszerű játszótér javára gyűjtjük.

  Június 14-én volt az első előadás, melyen Skoff Zsuzsa énekművész klasszikus szoprán áriákat adott elő. Orgonán kísérte Pfeifer Gyula az Operaház karnagya.

  A helybélieken kívül a környező falvakból és Budapestről is jöttek érdeklődők. Sikeres, szép este volt.

 • Zenés nyárestek - Szabó Sándor tárogatóművész

  2008. július 20-án a Zenés Nyárestek sorozat keretében Szabó Sándor tárogatóművész a hangszer történetét és a „régizene” sajátosságait mutatta be korabeli zeneműveken keresztül  A ritkán hallható hangszeres előadásnak nagy sikere volt.

 • Zenés Nyárestek - A Tahi egyházzenei hét záróhangversenye

  2008. augusztus 24-én a ZENÉS NYÁRESTEK sorozat keretében a TAHI EGYHÁZZENEI HÉT hagyományos záróhangversenye ezuttal is, mint mindig, vonzotta a közönséget a szomszédos falvakból is.

 • Kirándulás a Balaton-felvidékre

  Szeptemberben kirándulás szerveztünk a Balaton-felvidékre, a Káli medence környékére. Végül heten vágtunk neki a 3 napos túrának.

  A Káli medence, amely a honfoglalók szálláshelye volt, vulkáni kúpokkal, takaros falvakkal ─ Mindszentkálla, Szentbékálla, Salföld, Kékkút ─ körülvett csodálatos vidék. Szállásunk Mindszentkállán volt. Útban odafelé bementünk a Hegyestű nevű geológiai bemutató helyre. Megérkezésünk után sétát tettünk a faluban és néhányan fel is másztak a Kopasz hegyre.

  Másnap délelőtt Kékkút – Kővágóörs között végigmentünk a Theodora tanösvényen (Kékkút-forrás, Sásdi patak,  Kornyi-tó, Burnót patak, Mosóház forrás). Délután a Kékkő tanösvényen haladva a szentbékállai Kőtengert  csodáltuk meg. Hazafelé Salföldön benéztünk  a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutató majorjába, majd a Klastrom-völgyi erdei úton elérkeztünk a 700 éves Pálos kolostor szépen rendbe hozott romjaihoz.

  A harmadik nap programja: Szent György hegy, Tapolca, a tapolcai tavas barlang, Gyulakeszi, Csobánc és Sümeg.

  Szálláshelyünkön minden este a magunkkal hozott ennivalókon kívül friss vacsorát kaptunk Rózsika és Enikő szakács-tudományának köszönhetően.

  Felejthetetlen szép kirándulás volt.

 • Zenés Nyárestek – Vagantes Trió

  2008. szeptember 28-án a ZENÉS NYÁRESTEK következő eseménye a VAGANTES trió (Kálmán Péter, Szabó István, Tóth István) hangversenye volt. Műsoruk címe a következő volt: Szép dicséretek, istenes énekek Balassi Bálinttól Arany Jánosig.

 • A Kicsi Hang verséneklő együttes előadása

  Októberben került sor az előzőleg elmaradt KICSI HANG verséneklő együttes előadására. Az együttes (Borbély Katalin, Menyhárt József) 2000-ben alakult Galántán (ma Szlovákia). Magyar költők megzenésített verseit éneklik furulya, gitár kísérettel. Örömmel vásároltuk CD lemezeiket.

 • Szép Kertek fénykép kiállítás és díjátadó

  Novemberben a „Szép kertek” pályázatra beérkezett jeligés fényképekből kiállítást rendeztünk.

  A látogatók által leadott szavazatok alapján az első három helyezettet díjaztuk. A nyertesek Kósa Klára kerámiáit kapták.

 • Vendégünk: Czakó Gábor író, publicista

  2008. november 13-án vendégünk volt Czakó Gábor író, publicista, számos irodalmi díj tulajdonosa.

  Társadalmi problémákat boncolgató sajátos stílusú előadása érdekes volt, a hallgatóság egy részét vitára indította.

 • Ferenczy Csongor színművész szavalóestje

  2008. december 14-én egyesületünk meghívására Ferenczy Csongor, a Veszprémi Petőfi Színház művésze mondott verseket a református templomban.

Események képekben