2009

Az év tavaszán iismét hallhattuk Réti Árpádot, aki ezúttal Radnóti Miklós verseit tolmácsolta.

A KISBÍRÓ májusi számában ebben az évben is meghirdettük ─ az Önkormányzat támogatása mellett ─ a szép kertek fotokiállítást és versenyt „Szép kertek  Pócsmegyer-Surányban” címen.
Emellett községünk ebben az évben is benevezett a „Virágos Magyarországért” országos versenyre.  Ezúttal is vállaltuk a szervező és tevőleges munkát. Ősszel most ugyanazok a zsűritagok látogatták meg községünket, akik első alkalommal ─ 2007-ben ─ is itt voltak. Megállapították, hogy észrevehető a pozitív irányú változás. A faluba bevezető felújított út mentén, az utcákon és a kopjafák környékén is látható volt a virágosítás. Mindhárom évben (2007-8-9) egyesületünk elnöke vezette végig a zsűritagokat a községben. Érdekelte őket az egyesület általános tevékenysége is. Mivel nem sokkal a látogatásuk után készült el első ismertető leporellónk ─ „Ismerje meg munkánkat, terveiket” fedőlappal ─ utánuk küldtünk néhány példányt.

Június 5-8 között Csíkszeredába látogattunk, és részt vettünk Istók Mónika csángó magyar kislány "kicsengetésén". A csíkszeredai kollégiumot ─ amelyben csángó középiskolás diákok tanulnak ─ már régebben kezdünk támogatni (lásd erről 2007. évi összefoglalónkat). Egyesületünk és a kollégium közötti összekötő szerepet Istók Mónika látta el. Őt és családját időközben is támogattuk. Ebben az évben befejezte tanulmányait és meghívott minket a ballagására.

Nyár végén nagy örömünkre Istók Mónika látogatott el hozzánk. Itt tartózkodása alatt igyekeztünk a környék nevezetességeit megmutatni neki. Esztergom, Visegrád, Szentendre, Vác. Bécsy Csöpiéknél kerti összejövetelt rendeztünk számára, ahol egyesületünk majd minden tagja részt vett és kérdezhettük őt a csángók életéről, szokásairól. Mónika csángó dalokat is énekelt nekünk.
Mivel Istók Mónikának főiskolai tanulmányaihoz nagy szüksége volt egy számítógépre, ezért Karácsony előtt 20.000 Ft-ot, adtunk át rövid budapesti tartózkodása során, hogy ezzel is segítsük a gép megvásárlásában. (Ezt követően örömmel jelezte, hogy sikerült beszereznie a számítógépet.)

 • Vendégünk: dr. Ángyán József

  2009. január 16-án egyesületünk meghívására dr. Ángyán József, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem professzora, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja tartott előadást a Művelődési Házban. Előadásában mezőgazdaságunk jelenlegi helyzetéről, a vidékfejlesztés fontosságáról és számos, a gazdaságpolitikával összefüggő kérdésről beszélt. A professzor úr szellemesen, konkrét példákon keresztül világította meg a politika ellentmondásait és ennek következményeit.
  Erre az estére eljött Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere, akiben az előadó volt tanítványát ismerte fel.
  Az előadás után a hallgatóság számtalan kérdésére felelt a professzor úr, miközben Rétháti Ági tagtársunk meggyes süteménnyel kínálta az előadót és a vendégeket. Nagy sikere volt. Borzsák Enikőnek végül figyelmeztetnie kellett az előadót, hogy aznap még haza is kell érnie. Ritka élvezetes, tanulságos és nemkülönben kellemes este volt.
   

 • Pócsmegyeri emberek – dr. Kiss András fotókiállítása

  2009. január 18-án dr. Kiss András tagtársunk „Pócsmegyeri emberek” címen fotókiállítást rendezett a Művelődési Házban. A kiállítást, amely a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódott, Borzsák Enikő beszéde nyitotta meg, amelyben kultúránk múltját, jelenét és reménybeli jövőjét villantotta fel. Kiss doktor mondandója az itt élő emberekről szólt és az itt élők szeretetéről. A terem ez alkalommal is zsúfolásig megtelt.

 • Évadnyitó összejövetel

  2009. január 24-én tartottuk évadnyitó összejövetelünket A terített asztalok megint megteltek mindennel, ami szem-szájnak ingere. Az este szokás szerint kellemes beszélgetésekkel telt el.

 • Március 15-i megemlékezés (2009)

  2009. március 15-re készülve a millenniumi kopjafa kertjét és Axmann Vincze sírja környékét is igyekeztünk rendbetenni.

 • Vendégünk: Szentesi Zöldi László (főszerkesztő-helyettes, Magyar Hírlap)

  2009. március 27-én vendégünk volt Szentesi Zöldi László, a Magyar Hirlap főszerkesztő helyettese. Előadásában az általános politikai helyzetet újságírói szemszögből tekintette át.

  Befejezésül szívesen válaszolt a napi politikára vonatkozó kérdéseinkre

 • Éves közgyűlés (2009)

  2009. április 3-án tartottuk évi rendes közgyűlésünket.

  Borzsák Enikő elnök beszámolt a 2008-ban végzett munkánkról és ismertette ezévi terveinket.

  Megbeszéltük, hogy az un. Pánczél kanyar közeli homokfal (védett madarak fészkelőhelye) és árvalányhajas gyep védelme érdekében ki fogjuk kutatni, hogy a terület kinek a tulajdonát képezi és mely hivatalok, hatóságok dönthetnek e kérdésben. A kutatómunkát Bécsyné Csöpi vállalta.

 • Látogatás Csíkszeredán Istók Mónika csángó magyar kislány ballagásán

  2009. június 5. és 8. között Csíkszeredára látogattunk, ahol részt vettünk Istók Mónika csángó magyar kislány "kicsengetésén".

  A csíkszeredai kollégiumot ─ amelyben csángó középiskolás diákok tanulnak ─ már régebben kezdünk támogatni (lásd erről 2007. évi összefoglalónkat). Egyesületünk és a kollégium közötti összekötő szerepet Istók Mónika látta el. Őt és családját időközben is támogattuk. Ebben az évben befejezte tanulmányait és meghívott minket a ballagására.

  Két kocsival, hatan indultunk útnak. Ártánd, Nagyvárad, Királyhágó, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Torda, Medgyes, Segesvár, Székelyudvarhely útvonalon jutottunk el szálláshelyünkre, Szentegyházasfaluba, ahol csodálatos vendégszeretettel, jó vacsorával fogadtak.

  Másnap Csíkszeredában találkoztunk először személyesen Mónikával. Megható volt a nemzeti viseletbe öltözött sok fiatal részvételével zajló ceremónia. Megismerkedtünk Mónika szüleivel, két fiatalabb testvérével és magyarországi „keresztapjával” is. Ajándékaink átadása után délután tovább indultunk. Zsögödfürdőn átérve, Lázárfalva, Tusnádfürdő, Kisbacon (Benedek Elek háza), Nagybacon (református templom), Vargyas (Esztergom megvásárolta és felújította a Dániel kastélyt) következett

  Harmadik napon ketten haza indultak, mi pedig négyen Felcsíkba és Gyergyóba indultunk tovább. Programunk Madéfalva (emlékhely), Csíkkarcfalva (erődtemplom), Csíkrákos, Gyergyószentmiklós (örménykatolikus templom) volt, megnéztük a Szármányhegy melletti, szépen rendbehozott Lázár-Bethlen kastélyt, majd Parajdon, Korondon áthaladva értünk Énlakára (unitárius székely falu, a Kulturális Világörökség várományosa), majd Székelyudvarhelyre.  Szállásunk ezúttal is Szentegyházasfalun volt.

  Június 8-án indultunk haza, Maréfalva (székelykapuk), Bögöz (katolikus templom), majd rövid ismerkedés Segesvárral. Hazai földön Debrecen (itt viharba kerültünk) érintésével jutottunk haza.

  (E négy napos erdélyi utat Bécsy Csöpi és Borzsák Enikő részletesen ─ a csángók történetét is ismertetve ─ leírta. Megtalálható Pócsmegyer honlapján, a KISBÍRÓ 2009. júliusi és augusztusi számában).

 • Zenés Nyárestek - Gaál Ildikó énekművész előadóestje

  2009. június 20-án Gaál Ildikó énekművészt hallgathattuk a református templomban.

  Orgonán kísérte Turós Eszter.

  Műsorukat J.S.Bach, G.B.Pergolesi, J. Haydn és W.A. Mozart műveiből állították össze.
   

 • Zenés Nyárestek - az Anello Consort hangversenye

  2009. július 18-án az Anello Consort tartott hangversenyt. Műsorukon reneszánsz és barokk zene szerepelt.
   

 • Zenés Nyárestek - Szép dicséretek, istenes énekek Balassi Bálinttól Arany Jánosig. A Vagantes trió koncertje.

  2009. augusztus 1-én a múlt évben nagy sikert aratott Vagantes trió újból eljött hozzánk.

  Tagjai: Kálmán Péter (violine, ütős), Szabó István művészeti vezető (Tinódi lant díjas, lant, koboz, szólóének) és Tóth István (furulya, zergekürt, ének).

  Műsoruk címe: „Szép dicséretek, istenes énekek Balassi Bálinttól Arany Jánosig”.

 • Zenés Nyárestek - Szvorák Katalain népdalénekes A nap megszentélése című előadó műsora

  2009. augusztus 20-án, a Szent István napok keretében, került sor Szvorák Katalin  Liszt-díjas népdalénekes előadására. Programjának címe: „A nap megszentelése”.

 • Beszélgető pócsmegyeri falvédők - kiállítás megnyitó

  2009. augusztus 22-én ─ a Szent István napok keretében ─ tartotta meg egyesületünk a konyhai kézimunka falvédőkből rendezett kiállítás megnyitóját.

  A „Beszélgető pócsmegyeri falvédők” címet viselő kiállítás mottóját az egyik falvédő ─ amely ízletes sülteket ábrázolt  ─ humoros szövegéből vettük:

  „Akinek a szíve fáj, meggyógyítja ez a táj”.

  A megnyitó furulyán előadott zeneművekkel kezdődött. Előadók: Zákányi Borbála és Krafcsik Ibolya.

  Ezután Szacsvay Éva néprajzkutató tartott előadást. Összefoglalta a falvédők általános történetét, majd szakszempontból ismertette a kiállított anyagot.

  A kiállítás több napig volt nyitva és igen nagy sikere, sok látogatója volt, köszönhetően Borzsák Enikő, Szacsvay Éva és munkatársaik éjt-nappallá tévő munkájának.

 • Zenés Nyárestek - A Tahi egyházzenei hét záróhangversenye (2009)

  2009. augusztus 23-án a TAHI Egyházzenei Hét záróhangversenyét tartotta a református templomban.

 • Vendégünk: Melocco Miklós, Kossuth-díjas szobrászművész

  2009. október 30-án vendégünk volt Melocco Miklós Kossuth díjas és Prima Primissima díjas szobrászművész. A hazáról, sorsról szóló gondolatait hallhattuk.

Események képekben